آموزش زبان ++C - مقدمه

آموزش زبان برنامه نویسی ++C – توابع بازگشتی (Recursive Function) – قسمت دوم

تمرین:

با استفاده از تابع بازگشتی دو عدد را در هم ضرب کنید.

تابع بازگشتی

توضیحات: اگر دقت کنید متوحه می شوید که ضرب دو عدد a و b برابر است با اینکه a bبار در خودش جمع شود:
اگر b==1:
a*b=a
و یا اگر b>1:
a*b=a*(b-1)+a

برای مثال اعداد ۵ و ۳:
در تعریف این تابع باید اینطور گفت که ابتدا باید ۵ ضربدر ۲ را حساب کرد و سپس ۵ را به آن اضافه کرد و برای محاسبه ی ۵*۲ باید ۵*۱ را حساب سپس ۵ را به آن اضافه کرد.

:output

recursive_func

اطلاعات بیشتر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *