همه‌ی نوشته‌های مسعود ثابتی

سی شارپ #C

آموزش برنامه نویسی #C _انعطاف پذیری حلقه for

۱) ابتدا کنترل Button دیگری روی فرم برنامه قبلی اضافه کنید.خاصیت Name آن را برابر btnNewForLoop و خاصیت Text آن را برابر New For Loop قرار دهید.
۲) روی این کنترل دو بار کلیک کنید و کد زیر را در متد مربوط به رویداد Click آن وارد کنید.

۳)برنامه را اجرا کنید و روی دکمه New For Loop جدید کلیک کنید. نتیجه مشابه شکل زیر دریافت می کنید.
آمزش برنامه نویسی C#

چگونه کار می کند ؟
به تعریف حلقه for در این مثال توجه کنید:

نکته اولی که در این حلقه وجود دارد تعریف متغییر intcont در خود حلقه است. این مورد باعث می شود برنامه هنگامی که به حلقه رسید متغییری به نام intcont تعریف کند و برای شمارش درون حلقه از آن استفاده کند . هنگامی که کار حلقه به پایان رسید ، متغییر نیز از بین خواهد رفت و فضای اشغال شده توسط آن آزاد می شود. در مرحله بعد، به جای استفاده از عدد ۱ به عنوان مقدار شروع ، از عدد ۴ استفاده کرده ایم. در حقیقت در اولین دوره اجرای حلقه مقدار intcont برابر عدد ۴ است و بنابرین اولین مورد اضافه شده به لیست عدد ۴ خواهد بود . همچنین در هر مرحله از اجرای حلقه ، ۷ واحد به مقدار intcont افزوده می شود .به همین دلیل ، دومین موردی که به لیست اضافه می شود عدد ۱۱ است ، نه عدد ۵٫
با وجود اینکه حلقه باید در عدد ۶۲ به پایان برسد . اما مشاهده می کنید که حلقه در عدد ۶۰ به پایان می رسد. زیرا عدد بعد از آن ،۶۷ خواهد بود که از ۶۲ بزرگتر است. بنابراین حلقه برای مرتبه نهم اجرا نخواهد شد.
شمارش معکوس در حلقه:
اگر در هر مرحله از اجرای حلقه عددی را از شمارنده ی آن کم کنید ، حلقه به صورت معکوس حرکت خواهد کرد.
۱) اگر هنوز برنامه قسمت قبل در حال اجراست آن را ببندید و سپس کنترل Button دیگری به فرم اضافه کنید . خاصیت Name آن را برابر btnBackwardsForLoop و خاصیت Text آن برابر Backwards For Loop
قرار دهید .

۳) برنامه را اجرا کنید و روی دکمه Backwards For Loop کلیک کنید . نتیجه ای مشابه شکل زیر مشاهده خواهید کرد.
آموزش برنامه نویسیC#
همانطور که در قسمت سوم تعریف حلقه مشاهده می کنید ، در هر مرتبه اجرای حلقه ، استفاده از عملگر — موجب می شود یک واحد از مقدار intcont کم شود . چون مقدار اولیه این متغییر برابر ۱۰ در نظر گرفته شده است ، حلقه ۱۰ بار اجرا می شود و از عدد ۱۰ به صورت معکوس به عدد ۱ می رسد و اجرای حلقه تمام می شود .

سی شارپ #C

آموزش برنامه نویسی #C – حلقه ها

هنگامی در حال نوشتن یک برنامه کامپیوتری هستید، ممکن است بخواهید یک عمل مشخص را چندین بار متوالی انجام دهید تا نتیجه مطلوب خود را دریافت کنید . مثلا ممکن است بخواهید صورت حساب تلفن را برای تمام مشترکین بدست آورید و یا ۱۰ فایل را از روی کامپیوتر بخوانید.
در برنامه نویسی ، برای انجام این امور معمولا از حلقه ها استفاده می شود. دراین بخش با سه دسته کلی از حلقه ها که در #C وجود دارند آشنا خواهیم شد.
۱) حلقه های for – این حلقه ها معمولا به تعداد مرتبه شخصی اجرا می شود(برای مثال ، ۱۰ بار).
۲) حلقه های while – این حلقه ها معمولا تا هنگامی که نتیجه یک شرط در ست شود ادامه پیدا می کنند.
۳) حلقه های do – عملکرد این حلقه ها نیز همانند حلقه های while است، با این تفاوت که شرط در حلقه های while در ابتدا بررسی می شود ولی در این حلقه ها، شرط در انتها بررسی می شود.
حلقه های for:
حلقه for حلقه ای است که درک نحوه کارکرد آن بسیار راحت است. در قسمت های بعد ، با این دستور آشنا خواهیم شد.

ایجاد یک حلقه for
۱) یک پروژه ویندوزی جدید به نام Loops ایجاد کنید.
۲) در فرمی که ظاهر می شود یک ListBox و یک کنترل Button اضافه کنید .
۳) خاصیت Name مربوط به ListBox را برابر lstData و خاصیت IntegerlHeight آن برابر false قرار دهید.
۴) خاصیت Name مربوط به دکمه فرمان Button را برابر btnForLoop و خاصیت Text
آن را برابر For Loop قرار دهید. مانند شکل زیر:
آموزش برنامه نویسی C#
۵) بر روی دکمه فرمان دو بار کلیک کنید تا متد مربوط به رویداد Click آن ایجاد شود. سپس کد زیر را در آن وارد کنید :

۶) برنامه را اجرا کنید و بر روی دکمه for Loop کلیک کنید.
ادامه این مطلب در قسمت بعد ……..
دوستان گرامی امیدوارم از این قسمت به خوبی استفاده کرده باشید ، شما دوستان عزیز می توانید نظرتون رو از طریق بیان دیدگاه ها با من و دیگر همکارانم به اشتراک بگزارید، همچنین می توانید از طریق صفحه ی ما در اینستاگرام به همین نشانی ما رو دنبال کنید.

سی شارپ #C

آموزش برنامه نویسی #C -کنترل روند اجرایی برنامه

در قسمت های قبل در مورد الگوریتم ها و کاربرد آنها در نرم افزار مطالبی را آموختید. در این قسمت نحوه کنترل روند اجرایی برنامه در طول این الگوریتم ها را مشاهده خواهید کرد. برای مثال خواهید دید که چگونه می توانید تصمیماتی از قبیل ” اگر X به این حالت بود،A را انجام بده در غیر این صورت B را انجام بده” را در برنامه ی خود پیاده کنید . این قابلیت در الگوریتم برنامه ها به عنوان انشعاب شناخنه می شود. همچنین در این قسمت و قسمت های بعد مشاهده خواهید کرد چگونه می توانید یک قطعه کد را به تعداد مرتبه مشخص و یا تا زمانی که یک شرط درست است اجرا کنید.
خصوصا در این قسمت و قسمت های بعد در مورد موارد زیر صحبت خواهیم کرد:
۱) دستور if
۲)شامل switch
۳) حلقه های for و foreach
۴) حلقه های while و until
تصمیم گیری در برنامه :
الگوریتم ها همواره دارای تصمیماتی هستند . در واقع ، این تصمیمات است که باعث می شود که کامپیوتر بتواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد. هنگام کد نویسی با تصمیم گیری های زیادی مواجه می شوید . مثلا فرض کنید که لیستی شامل ده نام در اختیار شما قرار داده اند و باید کدی بنویسید که به اعضای این لیست نامه ای را بفرستید. در هر قسمت از این کد می پرسید ” آیا لیست تمام شده است؟” اگر چنین بود الگوریتم تمام می شود . در غیر این صورت نام نفر بعدی از لیست استخراج می شود و مراحل ارسال نامه برای او انجام می شود . به عنوان مثالی دیگر ممکن است که بخواهید فایلی را باز کنید . در این حالت ابتدا می پرسید : آیا فایل مورد نظر وجود دارد ؟”. در صورت وجود فایل را باز می کنید و در غیر این صورت الگوریتم را به اتمام می رسانید.
تمام این تصمیم گیریها به یک نحو در برنامه پیاده سازی می شود. در ابتدا به بررسی دستور if برای کنترل روند اجرای برنامه می پردازیم .
دستور if ;
راحت ترین راه برای تصمیم گیری در ویژوال استودیو استفاده از دستور if است. در قسمت پایین با نحوه کاربرد این دستور آشنا خواهید شد.
یک دستور if ساده
۱) یک برنامه تحت ویندوز به نام Simple If ایجاد کنید . سپس با استفاده از جعبه ابزار یک کنترل Button بر روی فرم قرار داده ، خاصیت Name آن را برابر btnIf و خاصیت Text آن برابر If قرار دهید . روی این کنترل دو بار کلیک کنید و کد زیر را در آن وارد کنید.

۲) برنامه را اجرا کنید و بر روی دکمه فرمان If کلیک کنید. کادر پیغامی را مشابه شکل زیر خواهید دید.
آموزش برنامه نویسی C#
چگونه کار می کند؟
در ابتدا یک متغییر به نام intNumber ایجاد می کنید و مقدار آن برابر۲۷ قرار می دهید( همانطور که می بینبد هم تعریف متغییر و هم مقدار دهی اولیه به آندر یک خط انجام شده است):

سپس با استفاده از دستور if مشخص می کنید که باید چه کاری انجام دهید . در اینجا شما می گویید” اگر intNumber برابر با ۲۷ بود …”.

قطعه کدی که درون آکولاد پایین دستور if قرار دارد فقط هنگامی اجرا می شود که intNumber برابر با ۲۷ باشد ، به عبارت دیگر هنگامی که شرط داخل پرانتز برابر true و یا درست باشد، کد داخل بلاک if اجرا می شود.
بنابر این در اینجا ، اجرای برنامه شروع می شود و به دستور if می رسید . بعد از ارزیابی عبارت داخل پرانتز چون مقدار آن برابر با true است. دستورات درون بلاک if اجرا می شود و سپس اجرای برنامه از خط بعد از بلاک if ادامه پیدا می کند .
یک دستور if ساده همانند قسمت قبل می تواند بدون هیچ آکولادی نوشته شود . البته این کار هنگامی امکان پذیر است که بلاک if فقط شامل یک دستور باشد. به کد زیر نکاه کنید:

این دستور هم مانند دستور if در برنامه قبلی کار می کند و مزیت آن فقط این است که کد را کوتاهتر می کند . اما اگر نتیجه یک شرط نادرست باشد، چه اتفاقی می افتد؟ ادامه در جلسه بعدی ……

دوستان گرامی امیدوارم از این قسمت به خوبی استفاده کرده باشید ، شما دوستان عزیز می توانید نظرتون رو از طریق بیان دیدگاه ها با من و دیگر همکارانم به اشتراک بگزارید، همچنین می توانید از طریق صفحه ی ما در اینستاگرام به همین نشانی ما رو دنبال کنید.

C

آموزش برنامه نویسی #C – متدها قسمت دوم

متد هایی که تا کنون دیده اید:
بهتر است بدانید که تاکنون در برنامه هایی که در قسمت های قبل نوشته ایم، از متددهای زیادی استفاده کرده اید. به عنوان مثال کد زیر را که در ابتدای آموزش #C نوشته اید ملاحظه کنید:

این کد یک متد است زیرا همانطور که در تعریف متد گفتیم ،قطعه کدی مجزا است که کار خاصی را انجام می دهد . در اینجا این قطعه کد عدد یک را به متغییر intNumber اضافه می کند و نیجه را نمایش می دهد .
این متد هیچ مقداری را بر نمی گرداند بنابراین نوع مقدار بازگشتی void تعریف شده است. کلمه void به کامپایلر می گوید که این متد هیچ مقداری را برنمی گرداند. اگر متدی مقداری را برگرداند به جای استفاده از void باید نوع مقداری که برگشت داده می شود را بنویسید(برای مثال int یا double یا …) .هر دستوری که بین دو علامت آکولاد نوشته شود جزیی از بدنه ی متد محسوب می شود. یک متد به صورت زیر تعریف می شود:
آموزش برنامه نویسی C#
۱) قبل از هر چیز ، کلمه private را در تعریف تابع مشاهده می کنید .
۲)کلمه بعدی ،کلمه void است که همانطور که گفتیم به ویژوال #C می گوید این متد هیچ مقداری را برنمی گرداند .
۳)بعد از void با کلمه btnAdd_ Click روبرو می شوید. همانطور که ممکن است حدس زده باشید ، این کلمه نام متدی است که تعریف کرده ایم.
۴) چهارمین مورد در تعریف این تابع پارامترهایی است که به آن فرستاده می شود. همانطور که مشاهده می کنید این تابع دو پارامتر را دریافت می کند. پارامتر اولsender از نوع object است و پارامتر دوم e از نوع EventArgs است.
استفاده از متد ها
۱) یک پروژه #C در ویژوال ایجاد کنید و نام آن را برابر Three Buttons قرار دهید.
۲) با استفاده از جعبه ابزار سه دکمه فرمان بر روی فرم خود قرار دهید.
۳) روی دکمه فرمان اول دو بار کلیک کنید و سپس کد مشخص شده در زیر رابه آن اضافه کنید:

۴) برنامه را اجرا کنید . فرمی را با سه دکمه فرمان مشاهده خواهید می کنید کرد . بر روی با لاترین دکمه فرمان کلیک کنید . کادر پیغامی با عبارت !Hello ,Pangoan را خواهید دید.
دوستان گرامی امیدوارم از این قسمت به خوبی استفاده کرده باشید ، شما دوستان عزیز می توانید نظرتون رو از طریق بیان دیدگاه ها با من و دیگر همکارانم به اشتراک بگزارید، همچنین می توانید از طریق صفحه ی ما در اینستاگرام به همین نشانی ما رو دنبال کنید.

نویسنده: مسعود ثابتی

سی شارپ #C

آموزش برنامه نویسی #C – قالب بندی تاریخ ها

با سلام امیدوارم تا اینجای آموزش زبان #C تونسته باشیم نظرتونو به این زبان برنامه نویسی جلب کرده باشیم، با ما در ادامه آموزش زبان #C همراه باشید.

قالب بندی تاریخ ها
در قسمت قبلی یکی از حالت های قالب بندی تاریخ را دیدیم. اگر متغییری از نوع تاریخ را با استفاده از تابع ToString به رشته تبدیل کنیم. تاریخ و زمان همانند شکل زیر نمایش داده خواهند شد:
آموزش برنامه نویسی C#

به دلیل اینکه تنظیمات محلی این کامپیوتر بر اساس ایران است، تاریخ به صورت YYYY/MM/DD و زمان نیز به صورت ۱۲ ساعته نمایش داده میشود . این نیز نمونه دیگری از تاثیر تنظیمات محلی کامپیوتر بر نحوه نمایش متغییر ها است. برای مثال اگر تنظیمات محلی کامپیوتر خود را برابر انگلیس قرار دهید ، تاریخ در قالب DD/MM/YYYY و زمان نیز بصورت ۲۴ ساعته نمایش داده می شود.
البته می توانید نحوه نمایش تاریخ را در برنامه مشخص کنید تا در هر سیستم با هر تنظیمات محلی به یک صورت نمایش داده شود ، اما بهتر است که اجازه دهید NET. نحو نمایش را بصورت اتوماتیک انتخاب کند ، تا هر کاربر به هر نحوی که بخواهد آن را مشاهده کند . در ادامه با چهار روش مفید برای قالب بندی تاریخها آشنا خواهید شد.
۱) اگر برنامه Data Demo در حال اجراست آن را ببندید .
۲) با استفاده از ویرایشگر کد برای Form 1، تابع مربوط به رویداد Click دکمه فرمان را پیدا کنید و کد مشخص شده در زیر را به آن اضافه کنید :

۳) برنامه را اجرا کنید با کلیک بر روی دکمه Show Data ، پنج کادر پیغام نمایش داده می شوند . همانطور که مشاهده می کنید ، کادر پیغام اول تاریخ و زمان را بر اساس تنظیمات محلی کامپیوتر شما نمایش می دهد. کادر دوم تاریخ را به صورت کامل و کادر سوم تاریخ را به صورت خلاصه شده نمایش می دهد. کادر چهارم زمان را بصورت کامل و کادر آخر زمان به صورت مختصر نمایش می دهد.

دوستان گرامی امیدوارم از این قسمت به خوبی استفاده کرده باشید ، شما دوستان عزیز می توانید نظرتون رو از طریق بیان دیدگاه ها با من و دیگر همکارانم به اشتراک بگزارید، همچنین می توانید از طریق صفحه ی ما در اینستاگرام به همین نشانی ما رو دنبال کنید.

نویسنده: مسعود ثابتی

C

آموزش برنامه نویسی #C – استفاده از عملگر اتصال رشته در درون برنامه قسمت دوم

با سلام امیدوارم تا اینجای آموزش زبان #C ، تونسته باشیم نظرتونو به این زبان پرکاربرد برنامه نویسی جلب کرده باشیم با ما همراه باشید. در قسمت قبل در مورد استفاده از عملگر اتصال رشته در درون برنامه برای شما نوشتم، در این جلسه ادامه موضوع جلسه قبل یعنی عملیات بیشتر روی رشته ها رو برای شما توضیح بدم، با ما در ادامه همراه باشید.
در هر زبان برنامه نویسی از جمله #C توابع زیادی برای کار بر روی یک رشته وجود دارند . برای مثال می توانید طول یک رشته را با استفاده از این توابع بدست آورید.

بدست آوردن طول یک رشته:
۱) با استفاده از قسمت طراحی Form 1 یک کنترل TextBox به فرم خود اضافه کنید . و خاصیت Name آن را txtString تغییر دهید . کنترل Button دیگری به صفحه اضافه کنید و خاصیت Name آن را برابر butLength و خاصیت Text آن را برابر Length قرار دهید . کنترلهای روی فرم را به نحوی قرار دهید که مشابه شکل زیر باشد:

آموزش برنامه نویسی #C

۲) روی دکمه Length دو بار کلیک کنید و کد زیر را متد ایجاد شده اضافه کنید :

۳) برنامه را اجرا کنید متن دلخواهی را در TextBox وارد کنید.
۴) رو دکمه Length کلیک کنید. نتیجه ای مشابه آنچه در شکل زیر نشان داده شده است خواهید دید.

آموزش زبان برنامه نویسی #C

چگونه کار میکند؟

اولین کاری که انجام می دهید تعریف متغییری است که اطلاعات را در خود نگهداری می کند. سپس متن وارد شده در TextBox را دریافت کرده و در متغییر متنی خود که strData نامیده می شود ذخیره می کنید.

زمانی که یک متغییر متنی دارید، می توانید از خاصیت Length آن برای دریافت تعداد حروف رشته استفاده کنید. این خاصیت مقداری را از نوع عدد صحیح به عنوان طول رشته بر می گرداند . به یاد داشته باشید که کامپیوتر هر کاراکتری از قبیل فضا های خالی و علامت ها را نیز در محاسبه طول رشته به شمار می آورد.

دوستان گرامی امیدوارم از این قسمت به خوبی استفاده کرده باشید ، شما دوستان عزیز می توانید نظرتون رو از طریق بیان دیدگاه ها با من و دیگر همکارانم به اشتراک بگزارید، همچنین می توانید از طریق صفحه ی ما در اینستاگرام به همین نشانی ما رو دنبال کنید.
نویسنده : مسعود ثابتی

سی شارپ #C

آموزش زبان برنامه نویسی #C – اتصال رشته ها

اتصال رشته ها:
اتصال رشته ها به معنی به هم متصل کردن یک سری از رشته ها در امتداد یکدیگر و ایجاد یک رشته جدید است. اتصال برای رشته ها همانند عمل جمع کردن در اعداد است. در ادامه با چگونگی این عمل آشنا خواهید شد.

آموزش زبان برنامه نویسی #C

ادامه خواندن آموزش زبان برنامه نویسی #C – اتصال رشته ها

سی شارپ #C

آموزش زبان برنامه نویسی#C- کار با متغییرها

کار با متغییر ها
با سلام و درود فراوان به شما دوستان گرامی ، امیدوارم تونسته باشیم رضایت شما دوستداران به زبان برنامه نویسی #C را درجلسات گذشته جلب کرده باشیم.
در این بخش می خواهیم در مورد کار با متغییر ها و نحوی کد نویسی این متغییرها برای شما دوستان ، بنویسیم.
۱) ابتدا برنامه ویژوال استودیو خود را اجرا کرده، و گزینه ی New Porject را انتخاب ، و یک پروژه جدید را اجرا کنید.
آموزش برنامه نویسیC#
یک پنجره جدید به نام New Porject باز می شود . گزینه Windows Forms Application انتخاب کرده، و در قسمت نام پروژه Variables را وارد کنید، وسپس روی OK کلیک کنید.
آموزش برنامه نویسی C#
۲) پنجره Form 1 را مقداری کوچک کنید و سپس از جعبه ابزار یک کنترل Button روی آن قرار دهید.
خاصیت Text آن را بهAdd 1 to int Number و خاصیت Name آن را به btnAdd تغییر دهید. فرم شما باید مشابه شکل زیر باشد:
آموزش زبان برنامه نویسی C#
۳) روی دوکمه فرم (Add 1 to int Number) دو بار کلیک کنید تا توابع مربوط به رویداد Click دکمه ی فرم با نام btnAdd _ Click باز شود . کدهای مشخص شده در زیر را به آن اضافه کنید:

۴) برنامه را اجرا کنید و بر روی Add 1 to int Number کلیک کنید. کادر پیغامی همانند شکل زیر نمایش داده می شود:
آموزش برنامه نویسی C#
چگونه کار میکند؟
برنامه از بالاترین خط شروع می شود، یکی یکی خطها را اجرا می کنید و به سمت پایین می آید. خط اول یک متغییر جدید به نام intNumber ایجاد می کنید:

int در #C یک کلمه کلیدی است. همانطور که در قسمت های قبل گفتم کلمه کلیدی ، به کلمه ای گفته می شود که برای ویژوال استودیو #C معنی خاصی دارد. مانند دستورات ، کلمه کلیدی int ، که مخفف کلمه integer به معنای عدد صحیح است. نوع مقداری که می خواهیم در این متغییر ذخیره کنیم را ویژوال استودیو #C می گوید. این کلمات که برای مشخص کردن نوع داده مورد نظر استفاده می شوند، به “نوع داده ای” معروف هستند . فعلا همین کافی است که بدانید، این نوع داده به ویژوال استودیو می گوید که شما می خواهید یک عدد صحیح را در این متغییر قرار دهید.
کلمه int برای تعریف نوع داده ای عدد صحیح #C از زبان ++C گرفته شده است. در #C بعضی از کلمات کلیدی که مربوط به کار با اعداد هستند ، از زبان++C گرفته شده است، مانند کلمات کلیدی مربوط به تعریف اعداد صحیح ، اعداد اعشاری، اعداد صحیح بزرگ و….
بعد از این که نوع داده ای متغییر خود را مشخص کردیم، باید نامی را به آن اختصاص دهیم تا در طول برنامه برای دسترسی به آن، از آن نام استفاده کنیم. در این برنامه نامintNumber را برای متغییر انتخاب کرده ایم. توجه کنید که در نام گذاری این متغییر از نماد گذاری تغییر یافته(مجارستانی) که در قسمت های قبل توضیح دادم استفاده کرده ایم. در اینجا کلمه int مخفف عبارت Integer است و مشخص می کند که این متغییر که یک عدد صحیح را در خود نگهداری می کند. کلمه Number هم نام خود متغییر است.در طول برنامه دیدید که این متغییر یک عدد صحیح را در خود نگهداری می کند ، پس این نام برای آن مناسب است.
دستور نوشته شده در خط بعدی ، مقدار متغییر intNumber را در آن قرار می دهد. به عبارت دیگر در این خط مقدار ۲۷ در intNumber قرار میگیرد.

دستور خط بعدی ، عدد یک را با مقدار متغییر intNumber جمع می کند :

اگر از دید ریاضی به این دستور نگاه کنید ممکن است اشتباه به نظر برسد. اما در حقیقت کار ی که این دستور انجام میدهد، این است که مقدار متغییر intNumber را با عدد ۱ جمع می کند و حاصل را مجددا در intNumber ذخیره می کند. خط آخر یک کادر پیغام را به کاربر نمایش می دهد که در آن مقدار متغییر intNumber + 1 نوشته شده است. عبارتی که این کادر پیغام را به کاربر نمایش می دهد به صورت مجموع رشته ی “Value of intNumber ” و مقدار کنونی intNumber است. همچنین عنوان این پنجره را نیز”Variables” قرار می دهیم تا با نام برنامه هماهنگ شود:

دوستان گرامی امیدوارم از این قسمت به خوبی استفاده کرده باشید ، شما دوستان عزیز می توانید نظرتون رو از طریق بیان دیدگاه ها با من و دیگر همکارانم به اشتراک بگزارید، همچنین می توانید از طریق صفحه ی ما در اینستاگرام به همین نشانی ما رو دنبال کنید.
نویسنده : مسعود ثابتی

سی شارپ #C

آموزش برنامه نویسی #C – ویرایشگر کد

با سلام و درود فراوان به شما دوستان گرامی ، امیدوارم تونسته باشیم رضایت شما دوستداران به زبان برنامه نویسی #C را درجلسات گذشته جلب کرده باشیم در این بخش می خواهیم در مورد ویرایشگر کد یا پنجره کد ، که کد برنامه رو داخلش می نویسم صحبت کنم.
در قسمت های قبلی در مورد ساخت پروژه Hello User صحبت کردیم، و گفتیم که چگونه کنترل ها رو به برنامه اضافه کنیم و در این قسمت می خواهیم در مورد نوشتن کد در پنجره HelloUser.Design صحبت کنم.
حالا که فرم Hello User را ایجاد کرده اید، باید مقداری که به آن اضافه کنید تا کارهای مورد نظر را برایتان انجام دهد. تا کنون دیده اید که اضافه کردن یک کنترل به فرم تا چه حدی ساده است. فراهم کردن یک کارایی خاص برای این کنترل ها به وسیله کد نیز، زیاد سخت تر از اضافه کردن کنترل به فرم نیست. برای اضافه کردن کد به کنترل مورد بحث، فقط کافی است که روی آن دوبار کلیک کنید. با این کار ، صفحه ویرایشگر کد همانطور که در شکل زیر می بینید باز می شود.
آموزش C#
دقت کنید که یک لبه دیگر به لبه های بالای صفحه اصلی در ویژوال استودیو اضافه شد. حالا در محیط ویژوال استودیو دو پنجره Design و Code دسترسی دارید . برای طراحی ظاهر و رابط کاربری برنامه باید از قسمت Design ، و برای نوشتن کد برنامه باید از قسمت Code استفاده کنید. توجه کنید که ویژوال استودیو برای کد مربوط به یک فرم، یک فایل مجزا ایجاد می کند. قسمت های بصری و قسمت های که به ظاهر فرم مربوط هستند در فیلی به نامHelloUser.Designer.cs و کد های مربوط به چگونگی عملکرد فرم در HelloUser.cs قرار می گیرد. این مورد خود از یکی از دلایلی است که موجب راحتی برنامه نویسی با ویژوال استودیو می باشد.
با استفاده از قسمت Design می توانید ظاهر برنامه خود را طراحی کنید، سپس با استفاده از قسمت Code کد مربوط به فرم را بنویسید.
قسمت مهم دیگر در پنجره مربوط به کد، دو جعبه ترکیبی موجود در بالای صفحه است. به وسیله این دو می توانید به سرعت به قسمت های مختلف فرم خود دسترسی داشته باشید. اشاره گر ماوس خود را بر روی جعبه ترکیبی سمت چپ ببرید و مقداری بر روی آن نگه دارید. راهنمایی ظاهر شده و می گوید که این کادر ، مربوط به Types است. اگر این لیست را باز کنید، لیستی از تمامی کلاسهای موجود در فرم خود مشاهده خواهید کرد.اگر اشاره گر ماوس خود را بر روی جعبه ترکیبی سمت راست ببرید، راهنمای ظاهر شده به شما می گوید که این قسمت مربوط به Members است .
اگر این لیست را باز کنید، نام تمام توابع و زیر برنامه هایی که در کلاس انتخاب شده در سمت چپ قرار دارند را خواهید دید. اگر فرم جاری محتوی مقدار زیادی کد است، به وسیله این قسمت می توانید به راحتی بین توابع آن جابه جا شوید.
آموزشC#
دوستان گرامی امیدوارم از این قسمت به خوبی استفاده کرده باشید ، شما دوستان عزیز می توانید نظرتون رو از طریق بیان دیدگاه ها با من و دیگر همکارانم به اشتراک بگزارید، همچنین می توانید از طریق صفحه ی ما در اینستاگرام به همین نشانی ما رو دنبال کنید.
نویسنده: مسعود ثابتی

سی شارپ #C

آموزش برنامه نویسی #C – نشانه گذاری تغییر یافته #C

با سلام ودرود فراوان به شما دوستان ، امیدوارم تونسته باشیم رضایت شما دوستداران به زبان برنامه نویسی #C را درجلسات گذشته جلب کرده باشیم در این بخش می خواهیم در مورد نشانه گذاری تغییر یافته برای شما صحبت کنیم ، با ما همراه باشید.

نشانه گذاری تغییر یافته #C
احتمالا متوجه شده اید که کنترل های که تاکنون ایجاد کرده ایم، ساختار نام جالبی دارند.
تمامی آنها دارای یک پیشوند هستند که نوع کنترل را مشخص می کند. این کار باعث می شود که هنگام کد نویسی به راحتی نوع کنترلی که با آن کا می کنید را تشخیص دهید.

نشانه گذاری تغییر یافته #C
مثلا فرض کنید در برنامه خود یک کنترل دارید که نام آن Name 1 است. بدون هیچ پیشوندی از قبیل lbl یا txt . چطور می خواهید تشخیص دهید که این کنترل ، یک کادر متنی (TextBox) است. که نام را از کاربر دریافت می کند یا یک لیبل که یک عبارت مربوط به نام را در فرم نمایش می دهد؟
فرض کنید که در بخش ” امتحان کنید” قبلی ، کنترل لیبل را Name 1 و کنترل TextBox را Name 2 نام گذاری می کردیم، به این ترتیب مسلما گیج می شدید. اگر بعد از چند ماه می خواستید کد را تغییر دهید ، چطور می توانستید کنترل ها را از هم تشخیص دهید؟

نشانه گذاری تغییر یافته #C
هنگامی که با چند برنامه نویس به صورت گروهی کار می کنید، این مورد که، استیل و قالب برنامه را به صورت ثابت و مشخصی نگه دارید مهم خواهد شد. یکی از عمومی ترین ساختار های نام برای کنترل ها در برنامه نویسی به هر زبانی ، توسط دکتر چارلز سیمونی به وجود آمد که قبل از پیوستنش به مایکروسافت برای شرکت XPARC کار می کرد. او پیشوند های کوتاهی را به وجود آورده بود که برنامه نویسان با استفاده از آنها می توانستید به راحتی تشخیص دهند که هر متغییر چه نوع داده ای را نگهداری می کند.
جدول زیر لیستی از پیشوند هایی است که به شما پیشنهاد می کنیم در این مطلب از آنها استفاده کنید.

کنترل پیشوند
دکمه فرمان(Button) btn
جعبه ترکیبی(ComboBox) cbo
جعبه انتخاب(CheckBox) chk
لیبل(Labe1) lbl
جعبه لیست(ListBox) lst
منوی اصلی(Menu) mnu
دکمه رادیویی(RadioButton) rdb
جعبه تصویر(PictureBox) pic
جعبه متنی(TextBox) txt

دوستان گرامی امیدوارم از این قسمت به خوبی استفاده کرده باشید ، شما دوستان عزیز می توانید نظرتون رو از طریق بیان دیدگاه ها با من و دیگر همکارانم به اشتراک بگزارید، همچنین می توانید از طریق صفحه ی ما در اینستاگرام به همین نشانی ما رو دنبال کنید.