بایگانی برچسب: s

php

آموزش برنامه نویسی PHP – تعریف تابع

شما به راحتی می توانید توابع خاص خود را بنویسید و از آتها در فایل های گوناگون استفاده کنید.
برای شروع تابعی ساده تعریف می کنیم :

پیرامون کد بالا:
public : نوع دسترسی میباشد، در PHP معمولا از Public استفاده می شود اما شما می توانید از Private هم استفاده نمایید که در آن صورت دسترسی به تابع تنها در فایل مورد نظر محدود می شود، حتی می توانید تابع را بدون دسترسی بنویسید و جای آن لغتی را قرار ندهید.
function : این کلمه به معنای تابع می باشد و بدون آن نوشتن تابع امکان پذیر نمی باشد.
sayHello : این کلمه نام تابع شما است که می تواند به صورت دلخواه انتخاب شود.
در PHP نام توابع باید با حرف کوچک ( Lower Case ) شروع شود، زیرا جزء استاندارد زیان PHP می باشد.
“echo “Hello world: این کدی است که با صدا زدن تابع اجرا خواهد شد.
برای صدا زدن یک تابع از کد زیر استفاده می کنیم:

با نوشتن کد بالا شما رشته Hello World را خواهید دید.
حال میخواهیم توابعی با آرگومان دلخواه بنویسیم:

age$ : آرگومان تابع است و نام آرگومان دلخواه است.
جهت استفاده از تابع بالا شما باید از کد زیر استفاده کنید.

خروجی شما “he is 18 years old” خواهد بود.
شما قادر به استفاده از چند آرگومان نیز می باشید.
کافی است از “,” استفاده نمایید:

حال می خواهیم تابعی بنویسیم که آرایه ای از اعداد را در ورودی ( به عنوان آرگومان ) بگیرد و اعداد آن را با هم جمع، ضرب، تقسیم یا تفریق کنیم.

کد بالا اعداد را گرفته و در پایان s$ را در خروجی می دهد (این کار با استفاده از دستور return انجام شد).

خروجی کد بالا ۱۰ خواهد بود ، زیرا ۱+۲+۳+۴ برابر است با ۱۰٫

آرزوی موفقیت