بایگانی برچسب: s

آموزش زبان ++C - مقدمه

آموزش برنامه نویسی ++C – الگوریتم های پرکاربرد – قسمت اول

الگوریتم جست و جوی خطی (Linear Search) در آرایه ها:

این الگوریتم برای پیدا کردن مقادیر مورد نظر ما بکار می رود. در واقع ساده ترین جستجوگر ممکن در زبان های برنامه نویسی می باشد. روش این الگوریتم روش مقایسه است بطور مثال در یک آرایه ده عضوی تا زمان پیدا کردن عدد مورد نظر ، آن عدد را با تمام خانه های آرایه مقایسه می کند و این موضوع یکی از معایب آن به حساب می آید زیرا اگر آرایه ما متشکل از چندین هزار خانه باشد تا یافتن آن مقدار باید عدد وارده را با تمام وخانه مقایسه کند بطوریکه اگر آن را نیابد تمام چنیدن هزار خانه را یک دور با آن مقدار مقایسه می کند.
آموزش برنامه نویسی ++C – الگوریتم های پرکاربرد – قسمت اول
برای مثال اگر عدد مورد نظر ما ۵ باشد ابتدا چک می کند که آیا ۵ و ۱۴ برابر هستند یا نه در صورت نابرابری به خانه بعد می رود و آنقدر آین کار را انجام می دهد تا عدد را پیدا کند.
حال به نحوه نوشتن کد این جستجوگر دقت کنید.

الگوریتم مرتب سازی حبابی آرایه (Bubble Sort)

این الگوریتم در واقع مجموعه ای از مقادیر را در قالب یک آرایه دریافت می کند و آن ها را بر اساس نیاز ما از کوچک به بزرگ یا از بزرگ به کوچک دسته بندی می کند.تعداد مراحلی که طول می کشد تا این الگوریتم داده هارا مرتب کند در صورتی که n همان تعداد اعداد باشد n-1 می باشد
به تصویر زیر توجه کنید:
آموزش برنامه نویسی ++C – الگوریتم های پرکاربرد – قسمت اول

و کد آن هم بصورت ذیل می باشد.
توجه: شرح کد همان تصویر بالا می باشد.

آموزش برنامه نویسی ++C – الگوریتم های پرکاربرد – قسمت اول

سی شارپ #C

آموزش برنامه نویسی #C _انعطاف پذیری حلقه for

۱) ابتدا کنترل Button دیگری روی فرم برنامه قبلی اضافه کنید.خاصیت Name آن را برابر btnNewForLoop و خاصیت Text آن را برابر New For Loop قرار دهید.
۲) روی این کنترل دو بار کلیک کنید و کد زیر را در متد مربوط به رویداد Click آن وارد کنید.

۳)برنامه را اجرا کنید و روی دکمه New For Loop جدید کلیک کنید. نتیجه مشابه شکل زیر دریافت می کنید.
آمزش برنامه نویسی C#

چگونه کار می کند ؟
به تعریف حلقه for در این مثال توجه کنید:

نکته اولی که در این حلقه وجود دارد تعریف متغییر intcont در خود حلقه است. این مورد باعث می شود برنامه هنگامی که به حلقه رسید متغییری به نام intcont تعریف کند و برای شمارش درون حلقه از آن استفاده کند . هنگامی که کار حلقه به پایان رسید ، متغییر نیز از بین خواهد رفت و فضای اشغال شده توسط آن آزاد می شود. در مرحله بعد، به جای استفاده از عدد ۱ به عنوان مقدار شروع ، از عدد ۴ استفاده کرده ایم. در حقیقت در اولین دوره اجرای حلقه مقدار intcont برابر عدد ۴ است و بنابرین اولین مورد اضافه شده به لیست عدد ۴ خواهد بود . همچنین در هر مرحله از اجرای حلقه ، ۷ واحد به مقدار intcont افزوده می شود .به همین دلیل ، دومین موردی که به لیست اضافه می شود عدد ۱۱ است ، نه عدد ۵٫
با وجود اینکه حلقه باید در عدد ۶۲ به پایان برسد . اما مشاهده می کنید که حلقه در عدد ۶۰ به پایان می رسد. زیرا عدد بعد از آن ،۶۷ خواهد بود که از ۶۲ بزرگتر است. بنابراین حلقه برای مرتبه نهم اجرا نخواهد شد.
شمارش معکوس در حلقه:
اگر در هر مرحله از اجرای حلقه عددی را از شمارنده ی آن کم کنید ، حلقه به صورت معکوس حرکت خواهد کرد.
۱) اگر هنوز برنامه قسمت قبل در حال اجراست آن را ببندید و سپس کنترل Button دیگری به فرم اضافه کنید . خاصیت Name آن را برابر btnBackwardsForLoop و خاصیت Text آن برابر Backwards For Loop
قرار دهید .

۳) برنامه را اجرا کنید و روی دکمه Backwards For Loop کلیک کنید . نتیجه ای مشابه شکل زیر مشاهده خواهید کرد.
آموزش برنامه نویسیC#
همانطور که در قسمت سوم تعریف حلقه مشاهده می کنید ، در هر مرتبه اجرای حلقه ، استفاده از عملگر — موجب می شود یک واحد از مقدار intcont کم شود . چون مقدار اولیه این متغییر برابر ۱۰ در نظر گرفته شده است ، حلقه ۱۰ بار اجرا می شود و از عدد ۱۰ به صورت معکوس به عدد ۱ می رسد و اجرای حلقه تمام می شود .

سی شارپ #C

آموزش برنامه نویسی #C -کنترل روند اجرایی برنامه

در قسمت های قبل در مورد الگوریتم ها و کاربرد آنها در نرم افزار مطالبی را آموختید. در این قسمت نحوه کنترل روند اجرایی برنامه در طول این الگوریتم ها را مشاهده خواهید کرد. برای مثال خواهید دید که چگونه می توانید تصمیماتی از قبیل ” اگر X به این حالت بود،A را انجام بده در غیر این صورت B را انجام بده” را در برنامه ی خود پیاده کنید . این قابلیت در الگوریتم برنامه ها به عنوان انشعاب شناخنه می شود. همچنین در این قسمت و قسمت های بعد مشاهده خواهید کرد چگونه می توانید یک قطعه کد را به تعداد مرتبه مشخص و یا تا زمانی که یک شرط درست است اجرا کنید.
خصوصا در این قسمت و قسمت های بعد در مورد موارد زیر صحبت خواهیم کرد:
۱) دستور if
۲)شامل switch
۳) حلقه های for و foreach
۴) حلقه های while و until
تصمیم گیری در برنامه :
الگوریتم ها همواره دارای تصمیماتی هستند . در واقع ، این تصمیمات است که باعث می شود که کامپیوتر بتواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد. هنگام کد نویسی با تصمیم گیری های زیادی مواجه می شوید . مثلا فرض کنید که لیستی شامل ده نام در اختیار شما قرار داده اند و باید کدی بنویسید که به اعضای این لیست نامه ای را بفرستید. در هر قسمت از این کد می پرسید ” آیا لیست تمام شده است؟” اگر چنین بود الگوریتم تمام می شود . در غیر این صورت نام نفر بعدی از لیست استخراج می شود و مراحل ارسال نامه برای او انجام می شود . به عنوان مثالی دیگر ممکن است که بخواهید فایلی را باز کنید . در این حالت ابتدا می پرسید : آیا فایل مورد نظر وجود دارد ؟”. در صورت وجود فایل را باز می کنید و در غیر این صورت الگوریتم را به اتمام می رسانید.
تمام این تصمیم گیریها به یک نحو در برنامه پیاده سازی می شود. در ابتدا به بررسی دستور if برای کنترل روند اجرای برنامه می پردازیم .
دستور if ;
راحت ترین راه برای تصمیم گیری در ویژوال استودیو استفاده از دستور if است. در قسمت پایین با نحوه کاربرد این دستور آشنا خواهید شد.
یک دستور if ساده
۱) یک برنامه تحت ویندوز به نام Simple If ایجاد کنید . سپس با استفاده از جعبه ابزار یک کنترل Button بر روی فرم قرار داده ، خاصیت Name آن را برابر btnIf و خاصیت Text آن برابر If قرار دهید . روی این کنترل دو بار کلیک کنید و کد زیر را در آن وارد کنید.

۲) برنامه را اجرا کنید و بر روی دکمه فرمان If کلیک کنید. کادر پیغامی را مشابه شکل زیر خواهید دید.
آموزش برنامه نویسی C#
چگونه کار می کند؟
در ابتدا یک متغییر به نام intNumber ایجاد می کنید و مقدار آن برابر۲۷ قرار می دهید( همانطور که می بینبد هم تعریف متغییر و هم مقدار دهی اولیه به آندر یک خط انجام شده است):

سپس با استفاده از دستور if مشخص می کنید که باید چه کاری انجام دهید . در اینجا شما می گویید” اگر intNumber برابر با ۲۷ بود …”.

قطعه کدی که درون آکولاد پایین دستور if قرار دارد فقط هنگامی اجرا می شود که intNumber برابر با ۲۷ باشد ، به عبارت دیگر هنگامی که شرط داخل پرانتز برابر true و یا درست باشد، کد داخل بلاک if اجرا می شود.
بنابر این در اینجا ، اجرای برنامه شروع می شود و به دستور if می رسید . بعد از ارزیابی عبارت داخل پرانتز چون مقدار آن برابر با true است. دستورات درون بلاک if اجرا می شود و سپس اجرای برنامه از خط بعد از بلاک if ادامه پیدا می کند .
یک دستور if ساده همانند قسمت قبل می تواند بدون هیچ آکولادی نوشته شود . البته این کار هنگامی امکان پذیر است که بلاک if فقط شامل یک دستور باشد. به کد زیر نکاه کنید:

این دستور هم مانند دستور if در برنامه قبلی کار می کند و مزیت آن فقط این است که کد را کوتاهتر می کند . اما اگر نتیجه یک شرط نادرست باشد، چه اتفاقی می افتد؟ ادامه در جلسه بعدی ……

دوستان گرامی امیدوارم از این قسمت به خوبی استفاده کرده باشید ، شما دوستان عزیز می توانید نظرتون رو از طریق بیان دیدگاه ها با من و دیگر همکارانم به اشتراک بگزارید، همچنین می توانید از طریق صفحه ی ما در اینستاگرام به همین نشانی ما رو دنبال کنید.

C

آموزش برنامه نویسی #C – متدها قسمت دوم

متد هایی که تا کنون دیده اید:
بهتر است بدانید که تاکنون در برنامه هایی که در قسمت های قبل نوشته ایم، از متددهای زیادی استفاده کرده اید. به عنوان مثال کد زیر را که در ابتدای آموزش #C نوشته اید ملاحظه کنید:

این کد یک متد است زیرا همانطور که در تعریف متد گفتیم ،قطعه کدی مجزا است که کار خاصی را انجام می دهد . در اینجا این قطعه کد عدد یک را به متغییر intNumber اضافه می کند و نیجه را نمایش می دهد .
این متد هیچ مقداری را بر نمی گرداند بنابراین نوع مقدار بازگشتی void تعریف شده است. کلمه void به کامپایلر می گوید که این متد هیچ مقداری را برنمی گرداند. اگر متدی مقداری را برگرداند به جای استفاده از void باید نوع مقداری که برگشت داده می شود را بنویسید(برای مثال int یا double یا …) .هر دستوری که بین دو علامت آکولاد نوشته شود جزیی از بدنه ی متد محسوب می شود. یک متد به صورت زیر تعریف می شود:
آموزش برنامه نویسی C#
۱) قبل از هر چیز ، کلمه private را در تعریف تابع مشاهده می کنید .
۲)کلمه بعدی ،کلمه void است که همانطور که گفتیم به ویژوال #C می گوید این متد هیچ مقداری را برنمی گرداند .
۳)بعد از void با کلمه btnAdd_ Click روبرو می شوید. همانطور که ممکن است حدس زده باشید ، این کلمه نام متدی است که تعریف کرده ایم.
۴) چهارمین مورد در تعریف این تابع پارامترهایی است که به آن فرستاده می شود. همانطور که مشاهده می کنید این تابع دو پارامتر را دریافت می کند. پارامتر اولsender از نوع object است و پارامتر دوم e از نوع EventArgs است.
استفاده از متد ها
۱) یک پروژه #C در ویژوال ایجاد کنید و نام آن را برابر Three Buttons قرار دهید.
۲) با استفاده از جعبه ابزار سه دکمه فرمان بر روی فرم خود قرار دهید.
۳) روی دکمه فرمان اول دو بار کلیک کنید و سپس کد مشخص شده در زیر رابه آن اضافه کنید:

۴) برنامه را اجرا کنید . فرمی را با سه دکمه فرمان مشاهده خواهید می کنید کرد . بر روی با لاترین دکمه فرمان کلیک کنید . کادر پیغامی با عبارت !Hello ,Pangoan را خواهید دید.
دوستان گرامی امیدوارم از این قسمت به خوبی استفاده کرده باشید ، شما دوستان عزیز می توانید نظرتون رو از طریق بیان دیدگاه ها با من و دیگر همکارانم به اشتراک بگزارید، همچنین می توانید از طریق صفحه ی ما در اینستاگرام به همین نشانی ما رو دنبال کنید.

نویسنده: مسعود ثابتی

HTML و CSS

آموزش برنامه نویسی Transform – CSS در CSS

درود
در CSS3

با استفاده از این خاصیت ، برای ایجاد افکت های زیبا دیگه نیازی به جی کوئری ندارید . خاصیت transform به شما این امکان و میده تا شما عناصرتون رو بچرخونید ، بزرگ و کوچیک کنید و … . حالا در مثال هایی که زده میشه به راحتی متوجه این موارد میشید .

قاعده دستوری transform

منظور از effect مقادیری هست که شما میتونید به transform بدید .

مقادیر خاصیت transform

با استفاده از این متدها و افکت ها شما میتونید عناصرتون رو بپرخونید ، برعکس کنید ، بزرگ یا کوچک کنید.

()translate

با استفاده از این متد شما میتونید عنصرتون رو بصورت افقی و عمودی جابجا کنید . این متد دو مقدار میگیره که مقدار اول عنصر رو در جهت افقی جابجا می کنه و مقدار دوم عنصر رو در جهت عمودی جابجا می کنه .

(translateX(valueX

این خاصیت فقط عنصر رو در جهت افقی جابجا میکنه .

(translateY(valueY

این خاصیت فقط عنصر رو در جهت عمودی جابجا میکنه .

()rotate

با استفاده از این متد میتونید عناصرتون رو بچرخونید . منظور از deg درجه هست که مقدارشو تعیین می کنید .
(rotateX(180deg

عنصر رو بصورت عمودی میچرخونه و در ۱۸۰ درجه که قرار بگیره کاملا عنصر رو در حالت عمودی پشت و رو میکنه .
(rotateY(180deg

عنصر رو بصورت افقی میچرخونه و در ۱۸۰ درجه که قرار بگیره کاملا عنصر در حالت افقی پشت رو رو میشه .
()scale

با استفاده از این متد میتونید ابعاد عنصرتون رو بصورت افقی و عمودی افزایش بدید . در مثال بالا ما ابعاد عنصر رو در حالت افقی ۲ برابر و در حالت عمودی ۳ برابر افزایش دادیم .
()scaleX

این متد ابعاد عنصر رو در حالت افقی افزایش میده .

()scaleY

این متد ابعاد رو در حالت عمودی افزایش میده .

()skew

با استفاده از این متد میتونید عنصرتون رو در دو حالت افقی و عمودی بصورت ۳ سه بعدی بچرخونید .

اگر مقدار درجه ای که تعیین می کنید مثبت باشه عنصر به سمت راست و اگر منفی باشه عنصر به سمت چپ میچرخه .

به عنوان مثال ما یه باکس ساده داریم که برای این باکس متد transform : skew(10deg,10deg) رو لحاظ می کنیم
میتونید با درجه ها بازی کنید و شکل های مختلفی دربیارید .

()skewX

این متد عنصر رو در حالت افقی میچرخونه .

()skewY

این متد عنصر رو در حالت عمودی میچرخونه .

پشتیبانی مرورگرها از خاصیت transform

و بار دیگر خیلی ممنون که به وبسایت پنگوئن اومدید و وقت گران بهاتون در اختیار ما گذاشته اید.
تا درودی دیگر بدرود.

سی شارپ #C

آموزش برنامه نویسی #C – قالب بندی تاریخ ها

با سلام امیدوارم تا اینجای آموزش زبان #C تونسته باشیم نظرتونو به این زبان برنامه نویسی جلب کرده باشیم، با ما در ادامه آموزش زبان #C همراه باشید.

قالب بندی تاریخ ها
در قسمت قبلی یکی از حالت های قالب بندی تاریخ را دیدیم. اگر متغییری از نوع تاریخ را با استفاده از تابع ToString به رشته تبدیل کنیم. تاریخ و زمان همانند شکل زیر نمایش داده خواهند شد:
آموزش برنامه نویسی C#

به دلیل اینکه تنظیمات محلی این کامپیوتر بر اساس ایران است، تاریخ به صورت YYYY/MM/DD و زمان نیز به صورت ۱۲ ساعته نمایش داده میشود . این نیز نمونه دیگری از تاثیر تنظیمات محلی کامپیوتر بر نحوه نمایش متغییر ها است. برای مثال اگر تنظیمات محلی کامپیوتر خود را برابر انگلیس قرار دهید ، تاریخ در قالب DD/MM/YYYY و زمان نیز بصورت ۲۴ ساعته نمایش داده می شود.
البته می توانید نحوه نمایش تاریخ را در برنامه مشخص کنید تا در هر سیستم با هر تنظیمات محلی به یک صورت نمایش داده شود ، اما بهتر است که اجازه دهید NET. نحو نمایش را بصورت اتوماتیک انتخاب کند ، تا هر کاربر به هر نحوی که بخواهد آن را مشاهده کند . در ادامه با چهار روش مفید برای قالب بندی تاریخها آشنا خواهید شد.
۱) اگر برنامه Data Demo در حال اجراست آن را ببندید .
۲) با استفاده از ویرایشگر کد برای Form 1، تابع مربوط به رویداد Click دکمه فرمان را پیدا کنید و کد مشخص شده در زیر را به آن اضافه کنید :

۳) برنامه را اجرا کنید با کلیک بر روی دکمه Show Data ، پنج کادر پیغام نمایش داده می شوند . همانطور که مشاهده می کنید ، کادر پیغام اول تاریخ و زمان را بر اساس تنظیمات محلی کامپیوتر شما نمایش می دهد. کادر دوم تاریخ را به صورت کامل و کادر سوم تاریخ را به صورت خلاصه شده نمایش می دهد. کادر چهارم زمان را بصورت کامل و کادر آخر زمان به صورت مختصر نمایش می دهد.

دوستان گرامی امیدوارم از این قسمت به خوبی استفاده کرده باشید ، شما دوستان عزیز می توانید نظرتون رو از طریق بیان دیدگاه ها با من و دیگر همکارانم به اشتراک بگزارید، همچنین می توانید از طریق صفحه ی ما در اینستاگرام به همین نشانی ما رو دنبال کنید.

نویسنده: مسعود ثابتی

HTML و CSS

آموزش برنامه نویسی CSS – ساخت Navigation Bar با CSS

درود

Navigation Bar (نوار هدایت)
داشتن Navigation با کاربری آسان ، برای هر وب سایتی مهم است.
با CSS شما می توانید منوهای HTML خسته کننده را به نوار هدایتی با ظاهری خوب ، تبدیل کنید .
نوار هدایت – لیست لینک ها
یک نوار هدایت به HTML استانداردی به عنوان پایه و اساس نیاز دارد.
در نمونه ها ، ما نوار هدایت را از یک لیست HTML استاندارد خواهیم ساخت.
اساسا یک نوار هدایت یک لیست از لینک ها است ، بنابراین استفاده از عناصر

    و

  • باعث می شود که مفهوم کاملی ایجاد شود :
حالا بیایید bullet و margin و padding را از لیست حذف کنیم:
توضیح نمونه :

list-style-type:none – bullet را حذف می کند. یک نوار هدایت نیاز به نشانگر لیست ندارد
برای حذف تنظیمات پیش فرض مرورگر margins و padding را بر روی ۰ تنظیم می کند

کد در نمونه بالا کد استاندارد مورد استفاده در هر دو میله های هدایت عمودی و افقی است.
نوار هدایت عمودی
برای ساختن یک نوار هدایت عمودی علاوه بر کد بالا به استایل دهی به عناصر نیز نیاز داریم:

توضیح نمونه:

display:block – نمایش لینک به عنوان عناصر بلوک ، کل منطقه لینک را قابل کلیک می کند (نه فقط متن) و این به ما برای تعیین عرض اجازه می دهد
width:60px – عناصر بلوک عرض کامل پیش فرض در دسترس را می گیرند. ما می خواهیم به ۶۰ پیکسل عرض مشخص کنیم

نکته: همچنین نگاهی به نمونه نوار هدایت کاملا عمودی ما بیاندازید.
توجه: همیشه عرض عناصر در نوار هدایت عمودی را مشخص کنید. اگر شما عرض را فراموش کنید، IE6 می تواند نتایج غیر منتظره ای را تولید کند.
نوار هدایت افقی
دو راه برای ایجاد یک نوار هدایت افقی وجود دارد. با استفاده از اقلام لیست درون خطی و یا متغیر .
هر دو متد به خوبی کار می کنند ، اما اگر شما می خواهید لینک ها به یک اندازه باشند ، باید از متد شناور استفاده کنید.
اقلام لیست درون خطی
یکی از راه های ساخت یک نوار هدایت افقی ، مشخص کردن عناصر

 

توضیح نمونه :

display:inline – به طور پیش فرض، عناصر

  • عناصر بلوک هستند. در اینجا، پرش به خط قبل و بعد از هر یک از اقلام لیست را حذف می کنیم ، تا آنها را در یک خط نشان دهیم

 

نکته: همچنین نگاهی به نمونه نوار هدایت کاملا افقی ما بیاندازید.
اقلام لیست متغیر (floating)
در نمونه بالا لینک ها ، عرض های مختلفی دارند.
برای اینکه تمام لینک ها عرض برابری داشته باشند ، عناصر

 

به عنوان نمونه توضیح داد:

float:left – استفاده از متغیر برای اسلاید کردن عناصر بلوک بعد از یکدیگر
display:block – نمایش لینک به عنوان عناصر بلوک ، کل منطقه لینک را قابل کلیک می کند (نه فقط متن) و این به ما برای تعیین عرض اجازه می دهد
width:60px – از آنجا که عناصر بلوک عرض کامل در دسترس را می گیرند ، نمی توانند در کنار یکدیگر متغیر باشند. ما عرض هر یک از لینک ها را ۶۰px مشخص می کنیم

نکته: همچنین نگاهی به نمونه نوار هدایت کاملا افقی ما بیاندازید.
و بار دیگر خیلی ممنون که به وبسایت پنگوئن اومدید و وقت گران بهاتون در اختیار ما گذاشته اید.
تا درودی دیگر بدرود.

HTML و CSS

آموزش برنامه نویسی Align – CSS در CSS

درود
تراز افقی CSS

در CSS، چندین خاصیت برای تراز عناصر به صورت افقی مورد استفاده قرار می گیرد.
تراز عناصر بلوک
عنصر بلوک ، عنصری است که عرض کامل را در دسترس قرار می دهد ، و یک پرش به سطر بعد ، قبل و بعد از آن دارد.
نمونه هایی از عناصر بلوک:

برای تراز متن، فصل متن CSS را مطالعه کنید.
در این فصل ما به شما چگونگی تراز عناصر بلوک به صورت افقی برای اهداف طرح بندی را نشان خواهیم داد.
تراز وسط با استفاده از خاصیت margin
عناصر بلوک می توانند با تنظیم حاشیه های چپ و راست بر روی “auto” تراز شوند.
توجه: استفاده از margin:auto در IE8 و نسخه های قبل از آن کار نخواهد کرد ، مگر اینکه یک DOCTYPE! بیان شود.
تنظیم حاشیه های چپ و راست بر روی خودکار مشخص می کند که آنها باید حاشیه موجود را به طور مساوی تقسیم کنند. نتیجه یک عنصر با تراز مرکزی است:

نکته: اگر عرض ۱۰۰٪ باشد ، هماهنگی دیگر اثر ندارد.
توجه: در IE5 یک باگ حاشیه برای عناصر بلوک وجود دارد. برای اینکه نمونه بالا در IE5 کار کند، چند کد بیشتر اضافه کنید : مشاهده نتیجه
تراز چپ و راست با استفاده از خاصیت position
یکی از روش های تراز عناصر استفاده از موقعیت مطلق است:

وجه داشته باشید: موقعیت مطلق عناصر از جریان عادی خارج شده است، و می تواند عناصر را با یکدیگر همپوشانی دهد.
مسئله سازگاری Crossbrowser
هنگام تراز عناصری شبیه به این ، تعریف از پیش تعیین شده margin و padding برای عنصر ، همیشه یک ایده خوب است. این برای جلوگیری از تفاوت های بصری در مرورگرهای مختلف است.
هنگامی که از خاصیت position استفاده می کنیم ، مشکلی در IE8 و قبل از آن وجود دارد. اگر یک عنصر ظرف (در مورد ما ) عرض مشخصی داشته باشد ، و بیانیه DOCTYPE! از دست رفته باشد، IE8 و نسخه های قبلی یک حاشیه ۱۷px در سمت راست اضافه خواهد کرد. این به نظر می رسد که فضای محفوظی برای اسکرول است. همیشه بیانیه DOCTYPE! در هنگام استفاده از خاصیت position تنظیم کنید :

تراز چپ و راست با استفاده از خاصیت float
یکی از روش های تراز عناصر استفاده از خاصیت float است :

مسئله سازگاری Crossbrowser
هنگام تراز عناصری شبیه به این ، تعریف از پیش تعیین شده margin و padding برای عنصر ، همیشه یک ایده خوب است. این برای جلوگیری از تفاوت های بصری در مرورگرهای مختلف است.
هنگامی که از خاصیت float استفاده می کنیم ، مشکلی در IE8 و قبل از آن وجود دارد. اگر بیانیه DOCTYPE! از دست رفته باشد، IE8 و نسخه های قبلی یک حاشیه ۱۷px در سمت راست اضافه خواهد کرد. این به نظر می رسد که فضای محفوظی برای اسکرول است. همیشه بیانیه DOCTYPE! در هنگام استفاده از خاصیت float تنظیم کنید:

و بار دیگر خیلی ممنون که به وبسایت پنگوئن اومدید و وقت گران بهاتون در اختیار ما گذاشته اید.
تا درودی دیگر بدرود.

C

آموزش برنامه نویسی #C – استفاده از عملگر اتصال رشته در درون برنامه قسمت دوم

با سلام امیدوارم تا اینجای آموزش زبان #C ، تونسته باشیم نظرتونو به این زبان پرکاربرد برنامه نویسی جلب کرده باشیم با ما همراه باشید. در قسمت قبل در مورد استفاده از عملگر اتصال رشته در درون برنامه برای شما نوشتم، در این جلسه ادامه موضوع جلسه قبل یعنی عملیات بیشتر روی رشته ها رو برای شما توضیح بدم، با ما در ادامه همراه باشید.
در هر زبان برنامه نویسی از جمله #C توابع زیادی برای کار بر روی یک رشته وجود دارند . برای مثال می توانید طول یک رشته را با استفاده از این توابع بدست آورید.

بدست آوردن طول یک رشته:
۱) با استفاده از قسمت طراحی Form 1 یک کنترل TextBox به فرم خود اضافه کنید . و خاصیت Name آن را txtString تغییر دهید . کنترل Button دیگری به صفحه اضافه کنید و خاصیت Name آن را برابر butLength و خاصیت Text آن را برابر Length قرار دهید . کنترلهای روی فرم را به نحوی قرار دهید که مشابه شکل زیر باشد:

آموزش برنامه نویسی #C

۲) روی دکمه Length دو بار کلیک کنید و کد زیر را متد ایجاد شده اضافه کنید :

۳) برنامه را اجرا کنید متن دلخواهی را در TextBox وارد کنید.
۴) رو دکمه Length کلیک کنید. نتیجه ای مشابه آنچه در شکل زیر نشان داده شده است خواهید دید.

آموزش زبان برنامه نویسی #C

چگونه کار میکند؟

اولین کاری که انجام می دهید تعریف متغییری است که اطلاعات را در خود نگهداری می کند. سپس متن وارد شده در TextBox را دریافت کرده و در متغییر متنی خود که strData نامیده می شود ذخیره می کنید.

زمانی که یک متغییر متنی دارید، می توانید از خاصیت Length آن برای دریافت تعداد حروف رشته استفاده کنید. این خاصیت مقداری را از نوع عدد صحیح به عنوان طول رشته بر می گرداند . به یاد داشته باشید که کامپیوتر هر کاراکتری از قبیل فضا های خالی و علامت ها را نیز در محاسبه طول رشته به شمار می آورد.

دوستان گرامی امیدوارم از این قسمت به خوبی استفاده کرده باشید ، شما دوستان عزیز می توانید نظرتون رو از طریق بیان دیدگاه ها با من و دیگر همکارانم به اشتراک بگزارید، همچنین می توانید از طریق صفحه ی ما در اینستاگرام به همین نشانی ما رو دنبال کنید.
نویسنده : مسعود ثابتی

HTML و CSS

آموزش برنامه نویسیfloat – CSS در CSS

درود

CSS شناور چیست؟

با شناور CSS، یک عنصر می تواند به سمت چپ یا راست تحت فشار داده شود ،که به عناصر دیگر اجازه می دهد تا در اطراف آن شناور شوند.
شناور اغلب برای تصاویر استفاده می شود، اما در هنگام کار با طرح بندی نیز از آن استفاده می شود.
چگونه عناصر شناور می شوند
عناصر به صورت افقی شناور می شوند ، این بدان معنی است که یک عنصر تنها می تواند به سمت چپ یا راست شناور شود ، نه بالا یا پایین.
عنصر شناور تا آنجا که بتواند به سمت چپ یا راست حرکت خواهد کرد. معمولا این به معنای تمام راه به سمت چپ یا راست عنصر محتوا است.
عناصر بعد از عنصر شناور در اطراف آن شناور خواهند شد.
عناصر قبل از عنصر شناور تاثیر نخواهد گرفت.
اگر یک تصویر را به سمت راست شناور کنیم ، متن بعد از آن در اطراف آن ، به سمت چپ جریان می یابد :

عناصر شناور در کنار یکدیگر
اگر شما عناصر متعددی را بعد از یکدیگر شناور کنید، آنها تا جایی که فضا هست کنار یکدیگر شناور خواهند شد.
در اینجا ما گالری عکسی با استفاده از خاصیت float ساخته ایم :

خاموش کردن “شناور” – استفاده از “پاک سازی”
عناصر پس از عنصر شناور در اطراف آن شناور می شوند. برای جلوگیری از این کار، از خاصیت clear استفاده کنید.
خاصیت clear مشخص می کند که کدام طرف یک عنصر برای عناصر شناور دیگر مجاز نیست.
با استفاده از خاصیت clear ، یک خط متن را به گالری تصویر اضافه کنید:

نمونه های بیشتر

اجازه دهید حرف اول یک پاراگراف به سمت چپ شناور شود
اجازه دهید حرف اول یک پاراگراف به سمت چپ شناور شود و به حرف استایل دهید.

و بار دیگر خیلی ممنون که به وبسایت پنگوئن اومدید و وقت گران بهاتون در اختیار ما گذاشته اید.
تا درودی دیگر بدرود.