بایگانی برچسب: s

سی شارپ #C

آموزش زبان برنامه نویسی #C – اتصال رشته ها

اتصال رشته ها:
اتصال رشته ها به معنی به هم متصل کردن یک سری از رشته ها در امتداد یکدیگر و ایجاد یک رشته جدید است. اتصال برای رشته ها همانند عمل جمع کردن در اعداد است. در ادامه با چگونگی این عمل آشنا خواهید شد.

آموزش زبان برنامه نویسی #C

ادامه خواندن آموزش زبان برنامه نویسی #C – اتصال رشته ها