بایگانی برچسب: s

C

آموزش برنامه نویسی #C – انتخاب نام برای متد

با سلام با ما همراه باشید با یکی دیگر از قسمت های آموزش زبان #C

انتخاب نام برای متد

در چارچوبNET. یک سری استاندارد برای نامگذاری توابع و متدها تعریف شده اند که بهتر است هنگام انتخاب نام برای متد آنها را رعایت کنید. این مورد باعث می شود برنامه نویسان راحت بتوانند کد های نوشته شده توسط خود را به زبان دیگری منتقل کنند . توصیه می کنیم که هنگام نام گذاری متدها از روش نامگذاری پاسکال استفاده کنید. یعنی فقط اولین حرف نام هر متد را بهصورت بزرگ بنویسید . البته این مورد فقط یک توصیه برای خوانا تر شدن کدها در ویژوال #C است وهیچ اجباری در آن نیست به مثال زیر توجه کنید :

-CalculateAreaFromRadius
-OpenXmlFile
-GetEnvironmentValue
توجه کنید که در مثال های بالا حتی در مواردی که که از حروف مخفف هم استفاده شده است، تمام حروف به جز حرف اول به صورت کوچک نوشته شده اند . رعایت این نکته به خصوص در زبان های مثل #C که به کوچکی و بزرگی حروف حساس هستند ، می توانید از گیج شدن برنامه نویس در برابر نام تابع جلوگیری کند.
قاعده دیگر در مورد نامگذاری پارامترها است. در نامگذاری پارامترها بهتر است همانند نامگذاری توابع ومتدها عمل کنید اما حروف اول هر پارامتر را کوچک قرار دهید . به مثال زیر توجه کنید:
– myAccount
-customerDetails
-updatedDnsRecord
در اینجا نیز ، همه چیز حتی کلمات اختصاری هم باید از قواعد نامگذاری پیروی کنند .
همانطور که می دانید در NET. کدها به زبان خاصی وابسته نیستند و کدهای موجود در یک زبان می توانند در زبان های دیگر مورد استفاده قرار بگیرند .بنابراین بهتر است از این قواعد پیروی کنید تا هم در زبانهایی که به نوع حروف حساس هستند وهم در زبانهایی که نسبت به این مورد حساس نیستند با مشکل مواجه نشوید.
زبانهایی مانند Visual Basic به بزرگی و کوچکی حروف حساس نیستند اما زبانهای #C# ،J و ++C حساس به حروف هستند برای مثال در این زبانها متغییر intNumber با متغییر INTNUMBER ویا intnumber متفاوت است.