بایگانی برچسب: s

آموزش زبان ++C - مقدمه

آموزش برنامه نویسی ++C – حلقه ی While و Do While

برنامه نویسی ++C – حلقه ی While و Do While
همان طور که می دانید در حلقه ی For ما ناگذیر بودیم تا گام حرکت را مشخص کنیم پس زمانی که بخواهیم برنامه ای بنویسم که گام حرکت در آن مجهول ( نامعلوم ) باشد به خودی خود نمیتوانیم از حلقه For استفاده کنیم . حلقه ی While دقیقا در این مواقع مورد استفاده قرار می گیرید بطوری که برای استفاده از آن دیگر نیازی به استفاده از مکان شروع یا پایان یا گام حرکت نیست اما باید برای آن شرطی مشخص نمود . حلقه ی While هر بار که به انتهای کد های داخلش میرسد ( } ) دوباره به ابتدای حلقه برگشته و آن شرط را چک می کند و در صورت برقرار بودن شرط یک بار دیگر کد های داخل حلقه ی While را اجرا نموده و این عمل را تا زمانی انجام می دهد که شرط برقرار باشد .
در این مقاله ما با حلقه ی While و Do While آشنا مشویم . پس ابتدا با یک تعریف اجمالی از هر دوی آن ها آشنا شوید .
حلقه ی While : در این حلقه دیگر خبری از گام حرکت و نقطه شروع و پایان نیست اما در آن شرطی وجود دارد که ابتدا چک می کند که شرط برقرار است یا نه و در صورت برقرار بودن آن محتویات حلقه اجرا میشوند .
حلقه ی Do While : این حلقه تفاوتی با حلقه ی While دارد . آن تفاوت این است که در این نوع حلقه ابتدا کد های حلقه اجرا میشود و سپس شرط حلقه چک میشود .
ساختار کلی حلقه While و Do While :
ساختار حلقه ی While :

ساختار حلقه ی Do While :

حالا برای اینکه این مطلب برایتان کاملا روشن شود به مثال های زیر توجه کنید .
حلقه ی While : ابتدا با یک برنامه ساده شروع می کنیم .

شرح برنامه که دیدید : عدد از ورودی گرفته و رقم هایش را از هم جدا کرده و باهم جمع می کند . علت استفاده از Long int این است که اعدد ما محدود نشود و بتوانیم اعداد بزرگتری را نیز مورد آزمایش قرار دهیم سپس سه متغیر تعریف کرده و ادامه میدهیم حلقه تا زمانی اجرا می شود که عدد از صفر بزرگتر باشد و میدانید که برای جدا کردن رقم از عدد باید آن را بر ۱۰ تقسیم کنید و باقیمانده آن تقسیم همان رقم مورد نیاز است سپس یک متغیر دیگر قرار داده ایم که هر دفعه رقم جدا شده را در خود جمع کند و بعد از آن عدد را کوچک تر می کنیم .

ابتدا عدد را وارد می کنیم که ما در این قسمت اعداد یک تا نه را انتخاب کرده ایم .

Untitled
آموزش برنامه نویسی ++C – حلقه ی While و Do While
Untitled2
آموزش برنامه نویسی ++C – حلقه ی While و Do While

سپس کلید Enter را زده و پاسخ را مشاهده خواهید کرد .

حال به مثالی دیگر توجه کنید .

شرح برنامه : در برنامه فوق عددی از ورودی گرفته می شود و آن را معکوس می کند . بصورت پیش فرض با عدد ۱۲۳ ادامه می رویم.
ابتدا عدد را وارد کرده .

Untitled3
آموزش برنامه نویسی ++C – حلقه ی While و Do While

سپس برنامه بصورت زیر عمل می کند .

Untitled4
آموزش برنامه نویسی ++C – حلقه ی While و Do While

مثالی از حلقه Do While :

برنامه بالا یک برنامه ساده بود که شما صرفا با نوع عملکرد این نوع حلقه آشنا شوید و اینکه در چه مواقعی باید از کدام نوع استفاده کرد به موضوع برنامه ی شما بر می گردد و کاملا تجربی است .
امیدوارم نهایت استفاده را برده باشید .