بایگانی برچسب: s

آموزش زبان ++C - مقدمه

آموزش زبان ++C – توابع (Functions)

يکی از اصلی ترین بخش کد نویسی توابع هستند Functions
هر برنامه ،چه در برنامه نویسی Java و چه در ++C و… دارای توابع مختلف می باشد. اما مهمترین آنها تابع Main هست.
تابع Main بدنه ی اصلی کد نویسی را تشکیل می دهد. ادامه خواندن آموزش زبان ++C – توابع (Functions)