بایگانی برچسب: s

آموزش زبان ++C - مقدمه

آموزش برنامه نویسی ++C – ساختار یا Struct | قسمت سوم

در این قسمت تمرینی در نظر گرفته شده است تا شما را بیشتر با بخش ساختار یا Struct در ++C آشنا کند بنابراین بدون مقدمه به حل تمرین می پردازیم.
شرح تمرین به گونه ای است که نام و نام خانوادگی و حقوق افراد را دریافت می کند و به آن ها یک کد اختصاص می دهد. اگر فرد کاربر ویژه بود مالیات از او گرفته نمی شود و اگر نبود مبلغی از درآمدش کم خواهد شد.
ابتدا قسمت ساختار یا Struct را تعریف می کنیم.

دو آرایه ی کاراکتری تعریف کرده ایم که مجموعه آن یه رشته خواهد شد (اعداد دلخواه می باشد).

همان درآمد شخص می باشد.

درآمد نهایی برای افرادی که مشمول مالیات می شوند.

مقدار پولی است که براساس مالیات از پوا اصلی کم می شود.

برای جداسازی کاربران ویژه از کاربران عادی بکار می رود.
حالا نوبت به تابع ()main می باشد.

از ساختاری که قبلا تعریف کرده ایم یک آرایه ۱۰ تایی با نام ma تعریف می کنیم (عددی که در این قسمت قرار می دهید همان تعداد افراد می باشد).

برای انتخاب گزینه های زیر از آن استفاده می کنیم.

کد های مربوط به گزینه ی اول:

با هربار اجرای این مرحله یک فرد دیگر به لیست اضافه خواهد کرد.

استفاده از این کد برای زیبایی برنامه بوده است و ضرورتی در استفاده از آن نیست.

در این برنامه به هر فردی که وارد لیست می شود یه کد بین ۰ تا ۱۰ داده می شود.
کد های مربوط به گزینه دوم:

برای اشاره به شخص مورد نظر باید کد زیر را وارد کنید.

اگر کاربر ویژه باشد کد های این قسمت اجرا می شود

اگر کاربر ویژه نباشد کد های شرط ذیل اجرا خواهد شد.

با کد زیر مقدار مالیات از درآمدش کم خواهد شد (در این جا ده درصد مالیات تعلق می گیرد).

مقدار مالیات از مبلغ کل برداشته می شود تا مقدار درآمد خالص یا همان درآمد نهایی بدست آید.
کد های مربوط به گزینه سوم:

در صورت فراموش کردن کد ها از گزینه سوم استفاده می کنیم که نام و فامیلی شخص بعلاوه ی کد را نشان می دهد.
و کد آخر به ادامه کار حلقه بی نهایت خاتمه می دهد

نمونه ای از روش کارکرد این برنامه.

آموزش برنامه نویسی ++C - ساختار یا Struct – قسمت سوم

آموزش برنامه نویسی ++C - ساختار یا Struct – قسمت سوم

آموزش برنامه نویسی ++C - ساختار یا Struct – قسمت سوم

آموزش برنامه نویسی ++C - ساختار یا Struct – قسمت سوم

آموزش برنامه نویسی ++C - ساختار یا Struct – قسمت سوم

آموزش برنامه نویسی ++C - ساختار یا Struct – قسمت سوم

آموزش برنامه نویسی ++C – ساختار یا Struct – قسمت سوم