بایگانی برچسب: s

PHP

آموزش برنامه نویسی PHP – ساخت یک پروژه تجاری

۸۱۹۱از این جلسه به بعد تمامی آموزشات روی یک پروژه واحد صورت می گیرد، پس این پروژه را ذخیره سازید.
نام این پروژه CMS می باشد و در واقع در پایان به یک CMS یا همان Content Management System دست می یابیم.
در ابتده دیتابیس CMS را می سازیم و بعد از آن به ساخت پروژه می پردازیم.

اطلاعات دیتابیس :

دیتابیس زیر را درست کنید :

Database Name : cms
Tables :
Posts :

fields : PostId -> BigInt(30) , Title -> varchar(200) , Content -> varchar(5000)

PostCategories :

fields : PostCategoryId -> BigInt(30) , Name -> varchar(200) , Comment -> varchar(2000)

Users :

fields : UserId -> BigInt(30) , Name -> varchar(200) , Family -> varchar(200) , Username -> varchar(200) , Password -> varchar(200) , Email -> varchar(200)

UserCategories :

fields : UserCategorieId -> BigInt(30) , Name -> varchar(200) , Comment -> varchar(200)

ساخت کلاس :

پس از ساخت جدول به داخل پروژه خود رفته و در آن جا پوشه ای به نام Classes اضافه کنید.
هدف ما از ساخت این پوشه نوشتن کلاس برای هر جدول می باشد، جهت جلوگیری از تکرار کد و امنیت بیشتر
اولین کاری که باید انجام دهیم، افزودن یک PhpFile با پسوند inc. که از کلمه include می آید.
حال روی پوشه Classes کلیک راست کنید و سپس New PHP File را بزنید و بعد از آن نام فایل را User.inc بگذارید، این فایل کلاس یوزر (کاربر) خواهد بود.
پس از ساخت آن کد زیر را در آن بنویسید:

برای شروع از این کد استفاده می کنیم و به زودی چندین تابع مختلف به این کد اضافه خواهد شد.
توضیح کد بالا : 
ابتده با کد رو به رو کلاس را تعریف کردیم : {  } class User
سپس فیلد (ستون) های جدولی که ساختیم را در آن تعریف کردیم.
همان طوری که می دانید public باعث می شود که بتوانیم از property ها در سایر فایل ها استفاده منیم.
* هر ستون در جدول user برابر است با property کلاس user
قسمت {  } public function __construct
نکته : قبل از construct دو _ وجود دارد.
این کد برای ساخت سازنده کلاس استفاده می شود. (در صورتی که مقداری برای property ها فرستاده نشده باشد از سازنده کلاس استفاده می شود در واقع مقدار پیش فرض property ها می باشد)
سازنده هر property مقدار خالی آن می باشد.
مثلا چون UserId عدد می باشد، عدد پیش فرض و چیزی که بتواند تایید کند آن فیلد مقداری ندارد، ۰ است.
سازنده string ها ” ” می باشد.
this->UserId$، دیس (this) به معنای کلاس جاری می باشد.
خب این کد برای کلاس User بود، حال شما باید از همین ساختار استفاده کنید و کلاس بقیه جداول را بنویسید.
اگر به مشکلی بر خوردید، در بخش نظرات مطرح نمایید.

موفق باشید