بایگانی برچسب: s

Oracle Java

آموزش برنامه نویسی Java – شرط Condition

شرط Condition ، سمت و سو‌ی کد نویسی

شرط Condition در Java یکی از راه‌های هَندِلینگ کاربر و کد هستش… شرط Condition به طور کلی یکی از دستورات مهم در زبان‌های برنامه‌نویسی هست که در کل ماجرا شبیه هم هستن اما فرق‌های کوچیکی دارن که اینجا من شرط در Java رو بهتون آموزش میدم.
شرط به دو قسمت کلی تقسیم میشن که اولی با دستورات if ، else if ، if if ، else هستند که یه داستان دارن و دومی Switch Case
مثل حلقه Loop هر شرط از دو بخش اصلی تشکیل شده؛ شرط و دستور که در هر مرحله انجام میشه
خوب براتون چند نمونه از کد شرط Condition تعریف میکنم که این سناریو‌ها رو دنبال میکنه؛
۱) یک شرط داریم که اگر برقرار بود یه خروجی به ما میده.

خوب تو شرط بالا ما گفتیم که اگر X از ۲ کوچکتر بود برامون دستور ;()System.out.print چاپ بشه که اگر امتحان کنید میبینید که جمله‌ی “شرط برقرار است” رو در کنسول میبینید و دیاگرام اون به این صورتِ

if Statement
شرط if

۲) یک شرط داریم که یا برقراره و یا برقرار نیست که برای هر دو دستوری به اون میدیم.

خب در اینجا اگر شرط برقرار بود یه دستور و اگه برقرار نبود یه دستور دیگه میتونید بنویسید

if - else Satement
شرط if else

۳)مثل سناریو ۲ اما با این فرق که چند شرط داریم که یا برقراره و یا برقرار نیست که برای هر کدوم دستوری به اون میدیم.

توجه : در داخل پرانتز شرط باید == قرار داده بشه و اگر به جای == فقط یک مساوی بذارید مقدار عدد رو در داخل متغیر قرار میده و کل کد اشتباه میشه

۴) یک شرط در درون یک شرط داریم که باید هر دو برقرار باشه.

همونطور که دیدید به چهار روش مختلف تعریف میشن…

و اما Switch Case
شرط Condition در قالب Switch Case
شبیه سناریو سوم تو if هستش اما با دستورات متفاوت…

به جای break دقت کنید… کد رو با A ، B ، C ، D ، F و ورودی‌های دیگه امتحان کنید تا منطق کد نویسی رو یاد بگیرید

switch statement
Switch Condition

در اینجا Case نقش else if رو داره و default نقش else

با Pangoan.net همراه باشید🐧