بایگانی برچسب: s

upload_image

میانبر های NetBeans و متغیرها

۱ – میانبر ها

  • اجرا پروژه ( اجرا از index.php پروژه )  [ F5 ]
  • اجرا از صفحه جاری  [ Shift + F6 ]
  • جستجو بین کد ها  [ Ctrl + F ]
  • قالب بندی کد ها ( مرتب سازی )  [ Shift + Alt + F ]
  • ذخیره کردن صفحه جاری [ Ctrl + S ]
  • ذخیره کردن تمام صفحات تغییر کرده [ Ctrl + Shift + S ]
  • جابه جایی بین سند ها [ Ctrl + Tab ]

نکته : اگر پروژه را اجرا گرفتید و تغییرات آن اعمال نشده بود و از درستی کد خود اطمینان داشتید , بدانید که صفحه مورد نظر را ذخیره نکردید .

× این مشکل با Refresh صفحه مرورگر هم امکان دارد که حل شود .

 

۲ – متغیر ها

یاد آوری :

جمع دو متغیر عددی با یک دیگر :

× از دستور echo برای چاپ در PHP استفاده میشود ( مانند مورد بالا ) .

تفریق دو متغیر عددی با یک دیگر :

 

ضرب دو متغیر عددی با یک دیگر :

 

تقسیم دو متغیر عددی با یک دیگر :

همچنین شما میتوانید از این محاسبات برای بیش از دو متغیر استفاده کنید و هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد .

جمع دو متغیر رشته ای ( متنی ) :

برای جمع دو متن باید از نقطه ( . ) استفاده کنید .

اگر در مثال بالا از جمع استفاده کنید , خروجی ۹ میشود !

زیرا وقتی از علائم متغیر های عددی استفاده میکنید محتوای درون متغیر به عدد تبدیل میشود .

حال کد زیر را بنویسید :

خروجی کد بالا ۰ است !

 

چاپ متن با echo :

شما میتوانید برای دستور echo ( اِکو ) از ‘ ‘ ( سینگل کت ) یا ” ” ( دابل کت ) استفاده کنید با فرق اینکه کد درون ‘ ‘ درون یابی نمیشود , اما کد درون ” ” درون یابی میشود .

برای درک مفهوم جمله بالا به مثال زیر توجه کنید .

دو echo بالا با هم برابرند , زیرا اِکو دومی به جای i$ مقدار آن را میگذارد و با اِکو اولی برابر میشود .

 

خسته نباشید .